Tagged in

balantiocheilos melanopterus

balantiocheilos melanopterus | cá hỏa tiễn | cá học trò | cá da trắng. Cá ngân sa hay còn gọi là cá hoả tiễn. Cá học trò, cá da beo trắng là một loài cá trong họ Cyprinidae.

Menu