Tagged in

bể cá chép koi

Bể cá chép koi có thể đặt ngoài trời và trong nhà đều được. Anh em nào có điều kiện thì lắp đặt bể cá chép koi ngoài trời. Anh em nào chưa có điều kiện thì nuôi các em cá koi mini cũng rất tuyệt.

Menu