Tagged in

bệnh đốm trắng cá koi

bệnh đốm trắng cá koi rất nguy hiểm cho các loài cá koi. Trên thân các chú cá koi sẽ có nhiều đốm trắng to nhỏ khác nhau. Nặng có thể làm chết chúng.

Menu