Tagged in

bệnh ở cá neon

bệnh ở cá neon những bệnh thường gặp ở loài cá neon dạ quang. Cá neon rất kém môi trường nước. Nước ko sạch có ký sinh sẽ dễ gây bệnh cho chúng.

Menu