Tagged in

bệnh sán da sán mang cá koi

bệnh sán da sán mang cá koi do một ký sinh sán bám vào. Cần làm sạch nguồn nước cho cá koi. Nâng cấp dàn lọc phân cá. Bỏ sát khuẩn sát trùng cho bể.

Menu