Tagged in

bichir

bichir hay còn gọi là cá cửu sừng hay cá khủng long. Thuộc họ Polypteridae duy nhất của bộ Polypteriformes. Trông rất cổ độc và lạ.

Menu