Tagged in

black rili shrimp

black rili shrimp Tép cảnh Rili đen xanh hấp dẫn mọi ánh nhìn. Những chú tép cảnh dòng rili có màu đen đặc trưng. Pha viền xanh xung quanh.

Menu