Tagged in

blue shark

blue shark có tên tiếng việt là cá mập xanh thuộc họ Carcharhinidae. Thường sóng ở vùng ôn đới và nhiệt đới. Chúng là cá mập di chuyển linh hoạt và nhanh.

Menu