Tagged in

blue tang

blue tang có tên tiếng việt là cá gai đuôi xanh cá cảnh biển. Tên khoa học là Paracanthurus hepatus. Loài cá này sinh sống ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Menu