Tagged in

boraras urophthalmoides

boraras urophthalmoides có tên tiếng việt là cá trâm. Chúng sống thành từng đàn thủy sinh rất đẹp. Cá trâm Boraras thuộc họ cá chép bản địa vùng Đông Nam Á.

Menu