Tagged in

bùi nhùi

bùi nhùi là vật liệu anh em dùng để lọc cặn bã hồ cá. Bùi nhùi rất được ưu chuộn vì rẻ dễ dùng. Lọc rất sạch hồ cá nhất là chặn phân cá.

Menu