Tagged in

cá ba đuôi mắt lồi

Cá ba đuôi mắt lồi đúng y như tên gọi của nó. Đặc điểm nổi bật nhất là đôi mắt lồi cực kỳ lớn luôn nha các bạn. Tuy nhiên, dù mắt to bự như thị lực của chúng lại rất kém. Khi sống trong điều kiện tối ưu, cá vàng ba đuôi mắt lồi có thể sống đến 20 năm.

Menu