Tagged in

cá bảy màu cái

Cá bảy màu cái màu sắc trên cơ thể thường có ít màu hơn. Thậm chí có những em cá cái còn không có màu hoặc màu sắc không rõ ràng. Vây và đuôi ở cá bảy màu cái cũng có thể có màu nhưng thường mờ nhạt và không nổi bật như cá bảy màu đực.

Menu