Tagged in

cá bảy màu cụp đuôi

Cá bảy màu cụp đuôi thì cách điều trị là sử dụng Tetra Nhật loại 5g, bỏ 1/20 gói vào hồ cá chứa 25 lít nước. Sau đó, ổn định nhiệt độ nước trong khoảng từ 31 đến 32 độ C. Rồi thả cá vào và một ngày sau đó, thay 1/2 nước trong hồ.

Menu