Tagged in

cá bảy màu tuổi thọ

Cá bảy màu tuổi thọ kéo dài khoảng 2 năm, thậm chí với điều kiện sống tốt, tuổi thọ của cá bảy màu có thể lên đến 3 năm. Cá bảy màu thường sống theo từng đàn.

Menu