Tagged in

cá betta biểu diễn xiếc nhảy qua vòng

Cá betta biểu diễn xiếc nhảy qua vòng. Nghe có vẻ khó tin quá đấy chứ. Thế nhưng, những gì bạn vừa đọc hoàn toàn là sự thật đấy nhé. Em cá betta này có tên là Max, hiện được 10 tuần tuổi. Chủ nhân của nó là cô Jane Tsai, đang theo học ngành luật và sống ở Ohio, Mỹ.

Menu