Tagged in

Cá betta đực

Cá betta đực sẽ có phần vây lưng ở phía trên. Vây bụng và vây đuôi khá dài, có thể dài gấp 2 đến 3 lần chiều cao cơ thể của chúng. Khi bạn để ý đến hình dạng cơ thể của cá betta, sẽ thấy cá đực thường sẽ dài và thon hơn.

Menu