Tagged in

cá betta đực ăn trứng

cá betta đực ăn trứng anh em đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho cá betta đực và cá betta mái sinh sản. Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi. Đột nhiên chú cá đực lao vào ăn hết trứng. Chủ nhân của cặp cá không biết phải xử lý ra sao? Tình trạng cá betta đực ăn trứng xử lý như thế nào?

Menu