Tagged in

cá betta nhảy qua vòng trên mặt nước

Cá betta nhảy qua vòng trên mặt nước. Nghe có vẻ khó tin quá đấy chứ. Thế nhưng, những gì bạn vừa đọc hoàn toàn là sự thật đấy nhé. Em cá betta này có tên là Max, hiện được 10 tuần tuổi. Chủ nhân của nó là cô Jane Tsai, đang theo học ngành luật và sống ở Ohio, Mỹ.

Menu