Tagged in

cá cánh buồm nuôi chung

cá cánh buồm nuôi chung với cá nào? Cá Cánh Buồm có tập tính rỉa vây các loài cá khác. Do đó, sẽ không thích hợp để nuôi chung với cá Bảy Màu, cá Vàng cá Ba Đuôi, cá Thần Tiên, cá Betta cá Lia Thia, cá Xiêm, cá Đá, cá Chọi… Tuy nhiên, Cacanhmini sẽ gợi ý một số loài cá dưới đây có thể nuôi chung và sống hòa thuận với cá Cánh Buồm. Đó là cá Tứ Vân, cá Hồng Cam, cá Hồng Nhung, các loài cá Chuột, các loài cá Tỳ Bà… Cá Cánh Buồm chủ yếu bơi lội ở tầng giữa và sống theo đàn. Vì thế, nếu anh em yêu thích cá cánh buồm thì hãy nhận nuôi cả đàn. Và ít nhất là 6 em/đàn nhé.

Menu