Tagged in

cá sọc ngựa đẻ

Cá sọc ngựa đẻ trứng. Khi đạt đến độ tuổi trưởng thành là khoảng 5 tháng tuổi, cá ngựa vằn sẽ bắt đầu sinh sản. Thông thường, cá đẻ quanh năm nhưng tập trung nhất là vào các tháng mùa mưa. Nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10. Bạn có thể cho một cặp ép chung với nhau hoặc theo tỉ lệ 1 cái – 2 đực. Đồng thời, rải thêm một ít đá cuội, sỏi ở dưới đáy bể và một ít rễ bèo hoặc rong… Nhiệt độ nước thích hợp cho cá đẻ là khoảng 26 độ C. Độ PH 6,5, độ cứng nước ở mức 6-8 gH.

Menu