Tagged in

kỹ thuật sinh sản cho cá ngân long

kỹ thuật sinh sản cho cá ngân long. Loài cá này thích ăn mồi sống nhỏ như: tôm, sâu, cá con, ruồi, cào cào, muỗi, cóc, nhái con…. Tuy nhiên, để tránh cá khó khăn trong việc nhai hay dễ hóc. Những thức ăn như tôm, chủ nuôi nên cắt bỏ đầu và râu. Cào cào thì anh em nên cắt càng…

Menu
error: Nội dung được bảo vệ !!