Tagged in

nuôi cá bình tích khỏe đẹp

nuôi cá bình tích khỏe đẹp cần cho ăn các loại thức ăn phù hợp. Cá bình tích ăn được lăng quăng, trùn chỉ hay cả những thức ăn khô dạng viên. Các loại rong rêu như rêu đen, rêu tóc, tảo xanh…

Menu
error: Nội dung được bảo vệ !!