Tagged in

nuôi tép cảnh chung với cá neon

nuôi tép cảnh chung với cá neon. Do kích thước của cá neon hay cá neon dạ quang khá nhỏ nên không thể ăn được tép cảnh. Anh em nên trồng thêm nhiều loại cây thủy sinh. Hoặc trang trí bể thủy sinh với gốc cây, hang hóc để bầy tép con có chỗ trú ẩn nhé.

Menu
error: Nội dung được bảo vệ !!