Tagged in

ốc táo nerita

ốc táo nerita có tên tiếng Anh là nerite snail. Đây là loài ốc nước lợ, thường sống ở các vùng giao nhau giữa nước biển và nước ngọt. Trong môi trường nuôi dưỡng ở các bể cá, Nerita sẽ sống rất tốt, khỏe mạnh, lại mau ăn chóng lớn.

Menu