Tagged in

ốc táo tím

ốc táo tím thì phải nói là siêu siêu đẹp đấy các anh em ạ. Loại này khá giống với ốc táo vàng. Tụi nó cũng làm nhiệm vụ như cá dọn bể. Và sinh sản có đực có cái.

Menu