Tagged in

phân biệt cá ba đuôi đực và cái

phân biệt cá ba đuôi đực và cái. Thân hình của cá đực cũng mỏng và thon dài hơn so với cá cái. Ngoài ra, ở phía dưới bụng cá đực, thường có một đường kẻ nổi, chạy từ vây bụng cho đến huyệt (hậu môn).

Menu