Tagged in

phân biệt cá vàng lưu kim ryukin

phân biệt cá vàng lưu kim ryukin cá vàng Lưu Kim Ryukin cái, hậu môn sẽ thường nhô lên khi vào mùa sinh sản. Bên cạnh đó, vây hậu mốn của các cô nàng cá vàng này thường dày hơn so với cá đực.

Menu