Tagged in

rái cá

rái cá Đan Trường có nuôi một cặp rái cá. Nhưng sau đó đã chuyển giao lại cho Thảo Cầm Viên. Rái cá là động vật hoang dã quý hiếm. Được ưu tiên bảo vệ cao nhất trong quy định pháp luật Việt Nam.

Menu