Tagged in

rong lá thông

rong lá thông hay cây Najas microdon mọc hoàn toàn trong nước, không bám rễ. Loại rong này thuộc họ thân leo với rễ nhỏ, thân và lá mềm. Rong cá thông rất dễ trồng và sống được ở các môi trường khác nhau.

Menu