Tagged in

rong xương cá

rong xương cá những tán lá có hình dạng giống như xương cá. Chỉ cần nhiệt độ mát và có chút ánh sáng là cây xương cá có thể sống khỏe mà không cần đất nền.

Menu