Tagged in

rùa châu phi sulcata

rùa châu phi sulcata không những được yêu thích tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Điểm độc đáo là lúc nhỏ, bạn có thể để em rùa châu Phi trên tay. Nhưng khi chúng ”dậy thì thành công” thì trọng lượng có thể lên đến 45kg.

Menu