Tagged in

rùa lá mata mata

rùa lá mata mata có nguồn gốc từ các khu vực sông Amazon và khu Orinoco Nam Mỹ. Loài này có tên khoa học là Chelus fimbriatus. Hình dạng của chúng trông giống như lá cây.

Menu