Tagged in

sên biển elysia crispata

sên biển elysia crispata sở hữu vẻ ngoài trông giống như một chiếc lá. Do đó, chúng còn được mọi người gọi với tên là sên lá biển. Điểm đặc biệt của chúng là khả năng quang hợp như các em sên biển cừu lá.

Menu