Tagged in

sên biển glaucus atlanticus

sên biển glaucus atlanticus Ngoài những loài sên biển có vẻ ngoài kỳ lạ đáng yêu. Thì cũng có loài sên biển trông như quái vật ngoài hành tinh. Sên biển Glaucus Atlanticus còn có tên khác là sên biển rồng xanh hay sên hải thần.

Menu