Tagged in

sên biển nembrotha kubaryana

sên biển nembrotha kubaryana trông cứ như là sinh vật ngoài hành tinh chẳng may đến trái đất vậy. Sên biển Nembrotha Kubaryana thường đực tìm thấy tại Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Menu