Tagged in

siamese algae eater

siamese algae eater là tên của loài Cá Bút Chì. Loài cá này có nguồn gốc từ một số nước như: Thái Lan, Lào, Campuchia, bán đảo Malaysia và Việt Nam. Cá Bút Chì thường có màu đen và trắng. Tuy nhiên, hiện nay, bạn có thể tìm thấy cá Bút Chì với nhiều màu sắc khác.

Menu