Tagged in

six banded distichodus

six banded distichodus cá Vương miện tên khoa học là Distichodus Sexfasciatus hay six-banded distichodus. Đây là loại cá cảnh thời thượng có xuất xứ từ sông Congo, Angola. Và vùng kênh rạch lầy lội ở hồ Tanganyika.

Menu