Tagged in

tép bị mềm vỏ

tép bị mềm vỏ Khi vớt tép ra, chủ nuôi phát hiện vỏ tép mềm nhũn. Tép chết do vỏ mềm không lột được. Hoặc khi mới lột vỏ ra, vỏ không cứng nhanh được nên bị đồng loại cắn bị thương và chết.

Menu