Tagged in

tép bị thiếu khoáng

tép bị thiếu khoáng gợi ý cách khắc phục tép bị thiếu khoáng cho các anh em như sau. Trước hết cần bổ sung khoáng nước hoặc khoáng bột. Và lưu ý là cho tép cảnh ăn nhiều thức ăn giàu đạm sẽ làm tép lớn nhanh, không kịp đủ khoáng để cung cấp cho vỏ.

Menu