Tagged in

tép blue aura

tép blue aura là một trong những loại tép cảnh thủy sinh dễ nuôi. Tuy nhiên, để tép xanh dương Aura Blue lên màu đẹp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày của chúng.

Menu