Tagged in

tép bơi loạn xạ

tép bơi loạn xạ là một trong các bệnh thường gặp ở tép cảnh. Tổng hợp cách khắc phục, điều trị các bệnh thường gặp ở tép cảnh. Hy vọng giúp ích cho các anh em trong quá trình nuôi tép cảnh thủy sinh.

Menu