Tagged in

tép cảnh bị tảo ký sinh

tép cảnh bị tảo ký sinh phổ biến nhất là tảo Dinoflagellate và ellobiopsids. Tảo ký sinh thường có màu xanh rồi sau đó chuyển sang xanh đọt chuối. Tảo bám vào trứng, mô mềm, vây bơi của tép, có thể khiến tép tử xong.

Menu