Tagged in

tép cảnh chết lai rai

tép cảnh chết lai rai do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thường gặp nhất là nước trong bể tép cảnh không sạch sẽ. Chất thải của tép quá nhiều làm nồng độ NO3 trong nước tăng cao.

Menu