Tagged in

tép cảnh nuôi chung tỳ bà

tép cảnh nuôi chung tỳ bà Cá lau kính, cá lau kiếng được nhiều anh em gọi là cá tỳ bà, cá mặt quỷ. Đây được xem là cá dọn bể, chuyên gia ăn rêu và dọn chất nhớt trong hồ. Nuôi tép cảnh chung với cá tỳ bà cũng khá thích hợp.

Menu