Tagged in

tép cảnh nuôi chung với cá

tép cảnh nuôi chung với cá tam giác. Loài cá này cũng có tính tình hiền lành và thân thiện. Thích hợp nuôi chung với tép cảnh. Chúng còn có tác dụng làm sinh động cho bể thủy sinh của bạn.

Menu