Tagged in

tép cảnh thủy sinh

tép cảnh thủy sinh tép Rili tép cảnh đẹp dễ nuôi trong hồ thủy sinh. Với các khoang màu xen kẽ với phần thân trong suốt. Cực kỳ đẹp trong các bể nuôi tép, bể tép cảnh.

Menu