Tagged in

tép đồng

tép đồng hay còn gọi là tép mồi có giá rất rẻ. Thường được các anh em mua về làm mồi và thức ăn cho cá cảnh. Đặc biệt là làm thức ăn cho cá La Hán.

Menu