Tagged in

tép hổ

tép hổ được nhiều anh em biết đến là tép Tiger. Tuy nhiên, loại tép hổ này được nhận xét là khó nuôi hơn các tép khác. Đặc biệt cần nhiều oxy hơn, nhiệt độ thích hợp ở mức 25 đến 28 độ C.

Menu