Tagged in

tép hoàng kim

tép hoàng kim hay tép vàng. Có đặc điểm là khá dễ nuôi như tép RC. Tuy nhiên, để tép hoàng kim sống tốt và khỏe mạnh. Chủ nuôi cần chuẩn bị sủi oxy và thêm khoáng.

Menu